Senin, 17 Desember 2012

kode eror NP 6650


E001: Panas Lebih
E002: temp Rendah
E003: temp Rendah
E005: Web keluar
E010: motor Main
E020: Toner hopper
E030: Counter
E050: Duplexer
E203: Scener sensor rumah
E210: Lensa sensor rumah
E401: RDF jemput Kertas
E402: RDF sabuk sensor
E403: RDF bermotor
E411: RDF sensor kotor
E500: Komunikasi w / Sorter
E510: Sorter sensor Jam
E530: Sorter posisi rumah
E531: Sorter swing bar sensor
E540: Sorter cam sensor
E541: Sorter cam sensor
E710: DC Kontrol
E711: DC Kontrol
E712: Controler Feeder